[vc_row fullwidth=”true” css=”.vc_custom_1492653672447{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 40px !important;}”][vc_column][mk_toggle style=”fancy” title=”Үнийн санал ирүүлэх тухай”]

Эм ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад – Хүүхдийн тусламж үйлчилгээнд нэмэлтээр шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд 01 сарын 18 ны дотор үнийн санал ирүүлнэ үү

Тоног төхөөрөмж-2017 оны 05 сарын 24

Хүнс, хуурай хэрэглэл-2017 оны 06 сарын 30

Электрон бараа – 2017 оны 08 сарын 07

Тоног төхөөрөмж – 2017 оны 08 сарын 07

Тоног төхөөрөмж – 2017 оны 12 сарын 12

Тоног төхөөрөмж – 2018 оны 01 сарын 08

Гэмтлийн хэрэгсэл – 2018 оны 02 сарын 01

Эм эмнэлгийн хэрэгсэл – 2018 оны 02 сарын 02

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж – 2018 оны 09-р сарын 19

Бактериологийн оношлогооны хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж – 2018 оны 09-р сарын 19

Шаардлагатай тавилга хэрэгслийн жагсаалт 2018-09-19

Шүд эрүү нүүрний мэс заслын хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж 2018-09-19

Эмгэг судлалын оношлогооны хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж 2018-09-19

Шаардлагатай тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт 2018-09-19

[/mk_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” css=”.vc_custom_1515994090146{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 40px !important;}”][vc_column][vc_tta_tabs shape=”square” color=”white” spacing=”” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Төсөв, гүйцэтгэл” tab_id=”1492579313144-745c4879-71ad”][mk_toggle title=”Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбар”]2017 оны 01 сар

2017 оны 02 сар

2017 оны 03 сар

2017 оны 1-р улирал

2017 оны 04 сар

2017 оны 05 сар[/mk_toggle][mk_toggle title=”Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт”]2017 оны 01 сар

2017 оны 02 сар

2017 оны 03 сар

2017 оны 04 сар

2017 оны 05 сар[/mk_toggle][mk_toggle title=”Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан”][/mk_toggle][mk_toggle title=”Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан”][/mk_toggle][mk_toggle title=”Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ”]2017 оны 01 сар. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого зарлагын мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02 сар

2017 оны 03 сар

2017 оны 04 сар

2017 оны 05 сар[/mk_toggle][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Хөрөнгө оруулалт, Тендер худалдан авалт” tab_id=”1492579313171-71941864-3da0″][mk_toggle title=”Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө”] 2017 он[/mk_toggle][mk_toggle title=”Худалдан авах ажиллагааны тайлан”][/mk_toggle][mk_toggle title=”Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл”]2017 оны 01 сар. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 1-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02 сар. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 03 сар. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 3-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 04 сар. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 4-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 05 сар[/mk_toggle][mk_toggle title=”Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ”]2017 оны 01 сар. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ 1 сарын байдлаар байхгүй

2017 оны 02 сар

2017 оны 03 сар

2017 оны 04 сар

2017 оны 05 сар[/mk_toggle][mk_toggle title=”Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл”]2017 он

2017 оны 01 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

2017 оны 02 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

2017 оны 03 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

2017 оны 04 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

2017 оны 05 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.[/mk_toggle][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Бусад” tab_id=”1492579409383-89a71737-6b4f”][mk_toggle title=”Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл”]2017 оны 01 сар. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 1-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02 сар. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 2-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 03 сар. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 3-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 04 сар. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 4-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 05 сар[/mk_toggle][mk_toggle title=”Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр”]2017 оны 01 сар

2017 оны 02 сар

2017 оны 03 сар

2017 оны 04 сар

2017 оны 05 сар[/mk_toggle][mk_toggle title=”Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт”]2017 оны 01 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 1-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 2-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 03 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 3-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 04 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 4-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 05 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 5-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.[/mk_toggle][mk_toggle title=”Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан”][/mk_toggle][mk_toggle title=”Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн”]2017 оны 01-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 1-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 2-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 03-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 3-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 04-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 4-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 05-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 5-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.[/mk_toggle][/vc_tta_section][vc_tta_section i_position=”right” add_icon=”true” title=”Худалдан авах ажиллагаа” tab_id=”1495615488914-d26af59e-3308″][mk_toggle title=”ТТАХНЭ-ийн хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж худалдан авах”]Тушаал

Урилга

Урилга

Урилга[/mk_toggle][mk_toggle title=”ТТАХНЭ-ийн 2017 оны хэрэгцээт хүнс, хуурай хэрэглэл худалдан авах”]Тушаал

Урилга

[/mk_toggle][mk_toggle title=”Үнийн санал ирүүлэх тухай”]Тоног төхөөрөмж-2017 оны 05 сарын 24

Хүнс, хуурай хэрэглэл-2017 оны 06 сарын 30

Электрон бараа – 2017 оны 08 сарын 07

Тоног төхөөрөмж – 2017 оны 08 сарын 07

Тоног төхөөрөмж – 2017 оны 12 сарын 12[/mk_toggle][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Өндөр өртөгт эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах – 2019-07-10

Тавилга, эд хогшил ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад -2019-05-31

Хүнс хуурай хэрэглэл ханган нийлүүлэх байгууллагуудад -2019-04-09

Бичиг хэргийн хэрэгслийн худалдаа эрхлэгч байгууллагуудад -2019-03-22

Цэвэрлэгээний материал ханган нийлүүлэх байгууллагуудад -2019-02-22

Мах, махан бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх байгууллагуудад -2019-02-22

Эмнэлгийн багаж, сэлбэг хэрэгсэл ханган нийгүүлэх байгууллагуудад -2019-04-25

Барилгын интерьер заслын ажил эрхлэгч байгууллагуудад -2019-01-04

Хеликобактерийн амьсгалын сорилын тест – 2019-10-18 

Цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх компаниудад

Эм эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх компаниудад

Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад

Цахилгаан, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх компаниудад

Урвалж, оношлуур ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-01-30

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-01-30

Өндөр өртөгт ортопед, протез ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-02-03

Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-02-10

Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад 2020-02-13

Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад 2020-02-13

Урвалж, бодис ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-02-14

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 2020-04-07