“Миний мэргэжил, Миний бахархал”

 In Мэдээ мэдээлэл
"Миний мэргэжил, Миний бахархал"

Ёс зүйн хэсгийн хорооноос санаачлан хэрэгжүүлсэн "Миний мэргэжил, Миний бахархал" сэдэвт цуврал видео контентыг хүлээн авна уу #дугаар4 Санхүү хангамжийн албаны дарга, ахмад Д.Гантуяа

Posted by Төрийн Тусгай Албан Хаагчдын Нэгдсэн Эмнэлэг on Thursday, March 5, 2020

Ёс зүйн хэсгийн хорооноос санаачлан хэрэгжүүлсэн “Миний мэргэжил, Миний бахархал” сэдэвт цуврал видео контентыг хүлээн авна уу #дугаар4 Санхүү хангамжийн албаны дарга, ахмад Д.Гантуяа