Төрийн Тусгай Албан Хаагчдын Нэгдсэн Эмнэлэг дээр Өндөр өртөгт үнэ бүхий дараах хагалгаанууд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах боломжтой боллоо.

 In Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа

Төрийн Тусгай Албан Хаагчдын Нэгдсэн Эмнэлэг дээр Өндөр өртөгт үнэ бүхий дараах хагалгаанууд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах боломжтой боллоо.

• Өвдөг болон түнхний үений бүтцийн эргэшгүй сөнөрөлт өөрчлөлтийн үед хийгдэх бүтнээр солих мэс заслууд
• Багана нурууны нугаламын мэдрэлийн язгуур дарагдсан 
• Бүсэлхий нугалам хоорондын дискний ивэрхий
• Бэртэл гэмтлийн улмаас тулгуур эрхтний тухайлвал дээд доод мөчний яснууд хугархад ясыг гадна болон дотор талаас нь ялтас, түгжээт хадаасаар хугарлыг бэхлэх 
• Спортын гэмтлийн үед бэртэл гэмтэл авсаны улмаас өвдөгний үений урд чагтан холбоос бүтэн болон хэсэгчлэн тасрах, саран мөгөөрс гэмтэх үед дурангийн мэс заслыг хийж байна.

Олон улсын стандартад нийцсэн Герман улсын ImplantCast брандын суулгац ашиглаж байна. Энэхүү суулгац маань 15-20 жилийн баталгаатай.