“Миний мэргэжил, Миний бахархал”

Ёс зүйн хэсгийн хорооноос санаачлан хэрэгжүүлсэн “Миний мэргэжил, Миний бахархал” сэдэвт цуврал видео контентыг хүлээн авна уу #дугаар4 Санхүү хангамжийн албаны дарга, ахмад [...]