“Оношийн тухай ойлголт, оношийн зөрөө, эмчийн алдаа, эмнэлгийн эрхзүй, эрүүл мэндийн хохирлын зэрэг” сэдэвт сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

“Оношийн тухай ойлголт, оношийн зөрөө, эмчийн алдаа, эмнэлгийн эрхзүй, эрүүл мэндийн хохирлын зэрэг” сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Сургалтанд хамрагдсан [...]

” Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах арга хэрэгсэл, эрсдэлийн удирдлага,аюулгүй байдлын тухай ойлголт ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын албанаас 2019 оны 01 сарын 30 өдөр “1.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах арга хэрэгслүүд , 2.Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн [...]

“Чанарын тухай ойлголт, Чанарыг сайжруулах арга ” сэдвээр нийт эмч нарт сургалт хийгдлээ

“Чанарын тухай ойлголт, чанарыг сайжруулах арга”  сэдэвт сургалтыг 2018/09/13-ны өдөр чанарын албанаас зохион байгуулаа. Уг сургалтанд  нийт тасаг нэгж, албатуудын дарга нар , чанарын [...]

“Өөрчлөлт, шинэчлэл “ сэдвийн хүрээнд үйлчлүүлэгчтэй фокус ярилцлага хийгдлээ.

Эмч,үйлчлүүлэгч хоорондын хүндлэл, итгэлцлэл ойлголцлолыг сайжруулах эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүлээгдэл чирэгдэлгүй шуурхай, чанартай үзүүлэх талаар ярилцаж асуудлыг шийдвэрлэх өнөөдрийн [...]

Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015-ийн хүрээнд нийт эмч ажилчиддаа сургалт зохион байгууллаа

Эмнэлгийн чанарын бодлого, Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 талаарх сургалтыг нийт 9 удаа зохион байгуулсан.Үүнд: Нийт ажилтнуудад -1 Эмч нарт  -1 Сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд -1 [...]

“Алдаа зөрчил, түүнийг бүртгэн мэдээлэх нь” сэдэвт эмч, сувилагч нарт зориулсан сургалтын тайлан

              Алдаа зөрчдийг бүртгэн мэдээлэх тухай сургалтыг 2018.05.22-ны өдөр эмнэлгийн чанарын албанаас зохион байгууллаа.  Сургалтанд тасаг бүрийн чанарын багийн гишүүд, тасгийн эрхлэгч [...]

page 1 of 2