Уриа: Амжилтын төлөө өөрчлөлт

Шилдэг боловсон хүчин, шинэ технологи, чанартай үйлчилгээг бий болгохын төлөө хүн бүр алхам тутамдаа өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хийнэ.

/Think Green, Go green, Green hospital/

Алсын хараа:

Бид Монгол улсад эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх хамгийн шилдэг хэм хэмжээг тогтооно.

Эрхэм зорилго:

Иргэдийн итгэлийг хүлээн, тав тухтай орчин бүрдүүлэн, шинжлэх ухаан, технологийн шилдэг аргуудад суурилан, эв нэгдэлтэй хамт олондоо тулгуурлан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг  үзүүлнэ.

Үнэтзүйл:

Н-Найрсаг хамт олон

О-Оновчтой үйл ажиллагаатай

Г-Гүйцэтгэл сайтай

О-Онол, практикийн өндөр чадвартай мэргэшсэн баг

О-Орчин үеийн дэвшилтэт технологи

Н-Найдвартай, чанартай